На основу Решења Градског већа града Чачка бр. 06-3/2023-III од 12.01.2023.год. ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК расписује:

 

На основу Решења Градског већа града Чачка бр.06-186/2022-III  од 10.11.2022.год. ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК расписује:

На основу Решења Градског већа града Чачка бр. 06-83/2022 од 09.06.2022.год. ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК расписује:

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. Дан објављивања огласа је 29.10.2021.