Дана 30.10.2020. године израђен је план заштите и спасавања за ЈП "Градац" Чачак.

Текст плана заштите и спасавања