Градско веће града Чачка донело је Програм постављања аутобуских стајалишта на теритоји Града Чачка за 2015. годину.

ЈП „Градац“ је, на седници одржаној 8.12.2015. године, донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.