Датум објаве: 23.10.2017.године

Редни број: 20/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Датум објаве: 11.10.2017.године

Редни број: 19/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Датум објаве: 10.10.2017.године

Редни број: 18/У-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације

Датум објаве: 02.10.2017.године

Редни број: 17/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Датум објаве: 28.08.2017.године

Редни број: 16/У-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите одлуку о додели уговора