Датум објаве: 14.08.2017.године

Редни број: 13/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Одржавање водотока другог и нижег реда

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Датум објаве: 06.06.2017.године

Редни број: 12/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Уређење аутобуских стајалишта

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 21.04.2017.године

Редни број: 03/У-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Рад на пословима одржавања, реконструкције и проширења јавне расвете - " СЕВЕР" ( поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему )

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 21.04.2017.године

Редни број: 04/У-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Рад на пословима одржавања, реконструкције и проширења јавне расвете - " ЈУГ" ( поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему )

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 05.04.2017.године

Редни број: 11/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима ван града

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 18.04.2017.год.

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 20.04.2017.год

Преузмите измену  конкурсне документације - од 21.04.2017.год.

Преузмите одлуке о додели уговора

Преузмите обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Преузмите одлуку о додели уговора- 08.08.2017.год.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци- 29.08.2017.год.