Датум објаве: 10.10.2017.године

Редни број: 18/У-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације

Преузмите odluku o додели уговора

Преузмите обавештење o додели уговора

Датум објаве: 02.10.2017.године

Редни број: 17/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

 Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

 

Датум објаве: 28.08.2017.године

Редни број: 16/У-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 23.08.2017.године

Редни број: 14/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде    

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 18.08.2017.године

Редни број: 15/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак

Предмет јавне набавке:Набавка радова - појачана поправка општинских и некатегорисаних путева

 

Преузмите позив за подношење понуде   

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору