Датум објаве: 06.12.2018.године

Редни број: 03/Д-2018,по овл. 

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора 

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 21.09.2018.године

Редни број: 02/Д-2018

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 07.06.2018.године

Редни број: 01/У-2018

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

 

Датум објаве: 28.11.2017.године

Редни број: 02/У-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације - 30.11.2017.год.

Преузмите Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци