ЈП "Градац" Чачак
Адреса:
Цара Лазара 51
Чачак
32102
Србија
Телефон:
+38132303200
Факс:
+38132303209
Пошаљите ел. пошту
(опционо)
Остале информације:
Пуно пословно име предузећа: Jавно предузећe за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак 
Скраћено пословно име: ЈП “Градац“ Чачак
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Чачак
Адреса: Цара лазара  51, 32102 Чачак
Опис делатности: Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеви
ПИБ: 101122299
Матични број: 07242999
Претежна делатност: Израда урбанистичких планова, изградња објеката инфраструктуре и њихово одржавање
Лице овлашћено за заступање: Директор Јавног предузећа