• Current
joomla slider not working

Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини.

Оглас преузмите са овог линка

Образац пријаве


Програм пословања предузећа за 2021. годину

Извештај о реализацији програма пословања предузећа 01.01. - 31.12.2020. године

Извештај о реализацији програма пословања предузећа 01.01. - 30.09.2020. године

Извештај о реализацији програма пословања предузећа 01.01. - 30.06.2020. године

Извештај о реализацији програма пословања предузећа 01.01. - 31.03.2020. године

Измене програма пословања предузећа I за 2020. годину

Измене програма пословања предузећа II за 2020. годину

Програм пословања предузећа за 2020. годину


Закон о планирању и изградњи 


Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор 

Преузмите комплетан закон...


Закон о јавним набавкама

Овим законом се: уређују услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом...

Преузмите комплетан закон...