gis gup

Кликом на слику можете погледати интерактивну мапу Генералног урбанистичког плана Чачка у ГИС облику. 

Интерактивна мапа Генералног урбанистичког плана садржи податке о границама (обухват плана и грађевинско подручје), намени површина (становање, привреда, образовање и култура, здравство, спорт и рекреација и др.), саобраћајној и осталој инфраструктури, природним и културним добрима… 

За потребе пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“, чији је учесник био и Град Чачак, ЈП „Градац“ је Генерални урбанистички План који је усвојен децембра 2013. године конвертовало у ГИС облик. План  је објављен 1 септембра 2014. године на Wеб порталу предузећа.

ГУП Чачака је стратешки документ који је разређен израдом шест планова генералне регулације. Границе и обухват планова приказане су у интерактивној мапи.