gis pgr

Кликом на слику можете погледати интерактивну мапу плана генералне регулације Центар" у ГИС облику. 

Интерактивна мапа плана генералне регулације Центар" садржи детаљне податке о границама (обухват плана и грађевинско подручје), намени површина (становање, привреда, образовање и култура, здравство, спорт и рекреација и др.), саобраћајној и осталој инфраструктури, природним и културним добрима… 

За потребе пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“, чији је учесник био и Град Чачак, ЈП „Градац“ је овај план конвертовао у ГИС облик. План  је објављен 1 јуна 2015. године на Wеб порталу предузећа.