Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. Дан објављивања огласа је 29.10.2021. 

Преузмите информацију

Дана 30.10.2020. године израђен је план заштите и спасавања за ЈП "Градац" Чачак.

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Локација се налази уз планирану Улицу бр.7  на к.п. бр. 5128/1 К.О. Чачак, површине 9131 м2.