На основу Решења Градског већа града Чачка бр. 06-83/2022 од 09.06.2022.год. ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК расписује:

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. Дан објављивања огласа је 29.10.2021. 

Преузмите информацију

Дана 30.10.2020. године израђен је план заштите и спасавања за ЈП "Градац" Чачак.