Контакт

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име и Презиме

Адреса

Цара Лазара 51, 32102 Чачак, Србија

Телефон

032303200, 032303209

Подаци за идентификацију

Пуно пословно име предузећа
Jавно предузећe за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак

Скраћено пословно име
ЈП “Градац“ Чачак

Правна форма
Јавно предузеће

Опис делатности
Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеви

ПИБ
101122299

Матични број
07242999

Претежна делатност
Израда урбанистичких планова, изградња објеката инфраструктуре и њихово одржавање

Лице овлашћено за заступање
Директор Јавног предузећа

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb