Економско правни

У оквиру Економско - правног сектора образују се:

 • Служба за правне послове и грађевинско земљиште
 • Служба за нормативне и радноправне послове
 • Служба за опште послове
 • Служба за рачуноводствене послове

Директор сектора - Бојан Драшковић

Лични подаци:

Име и презиме: Бојан Драшковић, дипл.правник

Година рођења: 28.06.1979. године

Образовање: Правни факултет Универзитета у Београду

Брачни статус: Ожењен, отац малолетног детета

Радно искуство:

 • 2008-2010 Окружни суд у Чачку, на радном месту судијски приправник
 • 2010-2011 адвокатска канцеларија „ Милан Ћурчић“ Чачак, на пословима адвокатског сарадника
 • 2011- „ Аутопревоз“ ад Чачак, на радном месту шеф правне службе
 • Почев од 01.02.2013.године запослен на неодређено време у ЈП“ Градац на следећим радним местима:
 • 2013-2020, на радном месту шеф Службе за јавне набавке
 • 2020-2022, на радном месту шеф службе за нормативне и радно-правне послове
 • 2023, на радном месту директор Економско-правног сектора

Додатно образовање: положен државни испит, стечен серификат службеника за јавне набавке

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb