О нама

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак налази се у улици Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр. 06-45/96-01 од 16. 9. 1996. и уписано у судски регистар Привредног суда у Kраљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27. 11. 1996.

Историјат

Чиме се бавимо

Руководство

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb