Сектори

У предузећу се образују три сектора:

 • Teхнички сектор,
 • Урбанистички сектор,
 • Економско - правни сектор.

У оквиру Техничког сектора образују се:

 • Служба за припрему и надзор над радовима на јавним путевима и јавним површинама
 • Служба за географско информациони систем – ГИС, јавно осветљење и светлосну саобраћајну сигнализацију
 • Служба за обраду и издавање техничких услова
 • Служба за послове саобраћаја
 • Служба за припрему и надзор над радовима на водотоковима другог реда

У оквиру Урбанистичког сектора образују се:

 • Служба за просторно и урбанистичко планирање,
 • Служба за пројектовање.

У оквиру Економско-правног сектора образују се:

 • Служба за правне послове и грађевинско земљиште
 • Служба за нормативне и радноправне послове
 • Служба за опште послове
 • Служба за рачуноводствене послове

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb