Служба за послове саобраћаја

Служба за послове саобраћаја:

  • Прати стање саобраћајне сигнализације и формира базе података саобраћајних знакова у GIS, CAD и др. алатима;
  • У сарадњи са надлежном управом, припрема и доноси одлуке у вези управљања режимом саобраћаја у граду;
  • Израђује пројекте привремене и сталне саобраћајне сигнализације;
  • Израђује планове рада светлосних сигнала (семафори);
  • Учествује у изради стратегија развоја саобраћаја на територији града и одрживе мобилности;
  • Врши планирање саобраћаја и анализе транспортних захтева, моделирања и прогнозе;
  • Бави се истраживањима која би допринела побољшању безбедности и начину одвијања саобраћаја у граду, као и стратегијом развоја јавних паркиралишта;
  • Врши надзор над пословима одржавања вертикалне, хоризонталне и светлосне саобраћајне сигнализације;
  • Прати регулативу из области саобраћаја и даје предлоге за доношење неопходних аката у циљу унапређења стања саобраћаја;
  • Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb