Историјат

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак налази се у улици Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр. 06-45/96-01 од 16.9.1996. и уписано у судски регистар Привредног суда у Kраљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27.11.1996.  Предузеће је правни следбеник бив. СИЗ-а за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским земљиштем, Фонда за локалне и нектегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Чачак. Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 13.7.12005. преведено у регистар привредних субјеката. 

Као признање за постигнуте резултате у раду наше предузеће је 2009. године награђено престижном наградом "Капетан Миша Анастасијевић" од регионалне привредне коморе. Ова награда се додељује сваке године као својеврсно оцењивање и вредновање предузетничког стваралаштва, у оквиру пројекта "Пут ка врху", који је настао пре девет година, са основном идејом афирмације привредног стваралаштва Србије.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb