Технички

У оквиру Техничког сектора образују се:

 • Служба за припрему и надзор над радовима на јавним путевима и јавним површинама
 • Служба за географско информациони систем – ГИС, јавно осветљење и светлосну саобраћајну сигнализацију
 • Служба за обраду и издавање техничких услова
 • Служба за послове саобраћаја
 • Служба за припрему и надзор над радовима на водотоковима другог реда

Директор сектора - Марко Гавриловић

Лични подаци:

Име и презиме: Марко Гавриловић, дипл.инж. саоб.

Година рођења: 17.09.1984. године

Образовање: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, одсек за друмски саобраћај и транспорт

Стално запослен у ЈП Градац од 26.11.2018. године

Звање: директор техничког сектора у ЈП Градац Чачак

Радно искуство:

 • Регулисање саобраћајних токова на градској и ванградској мрежи
 • Надзор над саобраћајном сигнализацијом
 • Праћење већег броја јавних инфраструктурних радова
 • Сарадник на изради урбанистичких планова
 • Члан више радних тела која се баве саобраћајем и инфраструктурним објектима на територији града Чачка
 • Члан савета за безбедност саобраћаја града Чачка

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb