Служба за опште послове

Служба за опште послове обавља следеће послове:

Послови административно - техничке природе (вођење писарнице и архива предузећа). Експедиција аката из надлежности предузећа. Курирски послови. Коришћење возног парка и техничке исправности возила. Послови одржавања хигијене. Припрема материјала за седнице Надзорног одбора. Прикупљање информација у поступку по захтевима за доступност информација од јавног значаја. Послови који се односе на вођење евиденције по заказаним састанцима и пословним контактима, заказивање пријема и најаве странака, успостављање телефонске везе и позива. Објава аката и докумената на интернет страници предузећа и профилима на друштвеним мрежама. Послови односа са медијима и јавношћу и друге послове утврђене планом и програмом рада предузећа успостављеним актима и налозима послодавца.

Сарађује са другим службама предузећа на изради програма и другим пословима из домена рада службе.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb