Радови на реконструкцији Улице жупана Страцимира

Објављено: 
14. mart 2024.

Радови на реконструкцији Улице жупана Страцимира напредују планираном динамиком и до сада су изведени следећи радови:

  • Изградња нове главне линије водоводне мреже од Хајдук Вељкове улице до Мутапове улице, са зидањем нових шахтова;
  • Замена дела главне водоводне линије у Рајићевој улици, до Богићевићеве улице;
  • Замена водоводних прикључака (од главне линије до водомерних шахтова) у делу од Хајдук Вељкове до Мутапове улице;
  • Изградња дела атмосферске (кишне) канализације и прикључка у Рајићевој улици;
  • Изградња новог цевовода атмосферске (кишне) канализације (замена постојеће) од Хајдук Вељкове ка Рајићевој улици у дужини од око 80 м;
  • Демонтажа дела камених плоча и ивичњака поплочаног Градског трга ради уклапања са новим шеталиштем;
  • Широки ископ са делом тампонског слоја у површини од око 250 м2;

    Најобимније радове извело је наше ЈКП "Водовод" Чачак, које заслужује сваку похвалу за динамику и квалитет изведених радова, уз огроман труд да корисници у што краћим временским периодима остану без водоснабдевања.

Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb