Реконструкција фонтане на Градском тргу

Објављено: 
28. mart 2024.

Започети су радови на реконструкцији фонтане на Градском тргу у Чачку.
Радове у вредности од 16 милиона динара финансира град Чачак, а радови пре свега подразумевају замену мермерних "Bianko luce" плоча новим (бело сивкасто зелени мермер), као и поправку и допуну осветљења и млазница. У ранијем периоду, на овој фонтани су извршени сви радови на замени електро инсталација.
Надзор над извођењем ових радова вршиће ЈП Градац.


Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb