Датум објаве: 07.06.2018.године

Редни број: 01/У-2018

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора