Пријава за програм „Моја прва плата“

Објављено: 
20. novembar 2023.

У току је програм Владе Републике Србије „Моја прва плата”, који спроводи Национална служба за запошљавање. Циљ Програма је да се подстакне оспособљавање младих за рад као и запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова.

Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 28.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 34.000,00 динара. Национална служба за запошљавање врши исплату средстава директно лицима на оспособљавању, преко банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун лицима, без наплате трошкова одржавања рачуна. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом. Оспособљавање за рад траје девет месеци.

ЈП Градац Чачак има позитивно искуство у реализацији овог програма по јавном позиву из 2022/2023, када смо ангажовали два лица, једног мастер инжењера грађевинарства и једног мастер инжењера саобраћаја. Оба лица су након реализације програма "Моја прва плата" засновала радни однос на неодређено време у нашем предузећу.

По актуелном јавном позиву аплицирати смо за ангажовање лица следећих занимања:

- дипл. инж. архитектуре (2 лица)

- дипл. инж. грађевинарства (1 лице)

- дипл. инж. електротехникe (1 лице)

- геодетски техничар (1 лице)

Напомена: Могу конкурисати и лица са звањем мастер на позицијама које се односе на дипломиране инжењере.

Позивамо све младе и незапослене који испуњавају услове јавног позива да се пријаве, у нади да ће њихова прва плата бити баш у нашем предузећу.


Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb