Улица Цара Душана

Објављено: 
2. oktobar 2023.

Реконструкција Улице Цара Душана је званично завршена.

У оквиру пројекта "Престоница културе Србије 2023 - Чачанска родна" завршена је реконструкција улице која је започета 15. маја.

Реконстукцијом улице, пешаци и бициклисти, као и сви посетиоци музејског комплекса са обе стране, добили су приоритет у односу на возаче путничких аутомобила, што је постигнуто увођењем „зоне 30“. 

На средини саме улице, налази се „платформа“ за кретање пешака, дуга 20 метара у оквиру које ће се саобраћај одвијати по режиму карактеристичном за зону успореног саобраћаја.


Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb