Започета изградња црпне станице

Објављено: 
8. decembar 2023.

Започета је изградња црпне станице са комплетним машинским и електро постројењем, чиме ће вишедеценијски проблем плављења овог подручја коначно бити решен.

Изградњом овог постројења, висок водостај реке Западне Мораве више неће представљати проблем за слив Моравца, из кога ће се вода препумпавати у Мораву. На тај начин, насеље дуж потока Моравац и низводно од укрштаја Моравца и канала за наводњавање, биће заштићено од поплава.

У склопу ових радова биће извршена и реконструкција устава на самом каналу.

Извођач радова је водопривредно предузеће „Морава“ Чачак, а вредност целе ове инвестиције је 88,5 милиона динара. Ови радови се финансирају из буџета града Чачка.


Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb