Сепарат

Објављено: 
11. decembar 2023.

ЈП ''Градац'' Чачак за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве града Чачка, као ималац јавних овлашћења, доноси и објављује сепарат у складу са Законом о планирању и изградњи и правилником о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата.


Радно време

Контакт

kontakt@jpgradaccacak.co.rs
Подаци за идентификацију
© 2024. ЈП "Градац" Чачак
Политика приватности
Developed by:
SuperWeb